နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ထိရောက်စွာလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရာတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(ဖောင်ကြီး)တစ်ခုတည်းရှိခဲ့ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသင်တန်းတက်ရောက်ရာတွင် ငွေကြေးကုန်ကျမှုသက်သာမှုခြင်း၊

မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်

မူဝါဒ

နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ပြုစုပျိုးထောင်ရန်။

တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ပါမောက္ခချုပ် ဦးဆောင်၍ အဓိကဌာနကြီးများအဖြစ် သင်ကြားရေးဌာနကြီး၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီနှင့် စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနကြီး ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

နောက်ခံသမိုင်း

မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်

တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ထိရောက်စွာလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရာတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(ဖောင်ကြီး)တစ်ခုတည်းရှိခဲ့ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသင်တန်းတက်ရောက်ရာတွင် ငွေကြေးကုန်ကျမှုသက်သာမှုခြင်း၊

မူဝါဒ

နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ပြုစုပျိုးထောင်ရန်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ပါမောက္ခချုပ် ဦးဆောင်၍ အဓိကဌာနကြီးများအဖြစ် သင်ကြားရေးဌာနကြီး၊ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီနှင့် စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနကြီးဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

ပါမောက္ခချုပ်ဥယျောဇဉ်

Rector-upper-1000x703

ပြည်သူ့အကျိုးပြုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများပိုမို မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)ကို ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၇)ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ပြီး၊ ၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)ဟု အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် တက္ကသိုလ်၏သက်တမ်းသည် (၂၂)နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဤကာလများအတွင်း ပုံမှန်သင်တန်းများ အကြိမ်(၃၅၂)နှင့် အထူးမွမ်းမံ သင်တန်းများ(၁၀၆)ကြိမ် အထိအောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး အရည်အချင်းပိုမိုပြည့်ဝသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(၁၅၇,၀၁၅)ဦးကို အောင်မြင်စွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် လွန်စွာဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူရပါသည်။

1999

တည်ထောင်ခုနှစ်

24

သက်တမ်း

95

ဆရာ/ဆရာမ ဦးရေ

169816

လေ့ကျင့်ပြီးအင်အား

3031

တက်ရောက်ဆဲအင်အား

သင်တန်းများ

ID Course Name Duration Start Date
03 အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) ၂၄ ပတ် (hybrid) June 25, 2023
07 အရာထမ်းငယ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၄) ၁၆ ပတ် (Hybrid) April 24, 2023
08 စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၄) ၁၀ ပတ် April 24, 2023
01 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) ၈ ပတ် May 15, 2023
02 အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄) ၈ ပတ် May 15, 2023
04 အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၅) ၂၄ ပတ် (Hybrid) May 15, 2023
05 အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) ၁၆ ပတ် May 8, 2023
06 စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) ၁၀ ပတ် May 8, 2023
09 အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅) ၁၀ ပတ် May 8, 2023
09 အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅) ၁၀ ပတ် May 8, 2023
06 စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) ၁၀ ပတ် May 8, 2023
05 အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) ၁၆ ပတ် May 8, 2023
01 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃) ၈ ပတ် May 15, 2023
04 အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၅) ၂၄ ပတ် (Hybrid) May 15, 2023

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၌ တက္ကသိုလ်စတင်တည်ထောင်သည့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ပုံမှန်သင်တန်းများနှင့် အထူးသင်တန်းများဟူ၍ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအဆင့်အလိုက် တက်ရောက် ရသောသင်တန်းများအား ပုံမှန်သင်တန်းများ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုခုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် သီးခြားဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများအား အထူး သင်တန်းများ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

  • (က) အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
  • (ခ) ပုံမှန်သင်တန်းများ

News & Events

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *